Նորատուս գյուղի հ․1  միջնակարգ դպրոց

Լիցենզիաներ

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հրամանով դպրոցին հատկացված լիցենզիան և կից հավելավծները` սահմանային տեղերի նշմամբ, ըստ կրթական մակարդակների` տարրական, հիմնական, ավագ, և իրականացվող ծրագրերի` ընդհանուր, մասնագիտացված, հատուկ:

լիցենզիա 1-ին աստիճան

լիցենզիա 2-րդ աստիճան

լիցենզիա 3-րդ աստիճան

հրաման 1-ին աստիճան(1)

հրաման 1-ին աստիճան(2)

հրաման 2-րդ աստիճան(1)

հրաման 2-րդ աստիճան(2)

հրաման 3-րդ աստիճան(1)

հրաման 3-րդ աստիճան(2)